Aktualności

cache/wszystkie_kobiety_mateusza_logo_konkurs_resize_200_133_22690.jpgTwórcy filmu "Wszystkie kobiety Mateusza", który kręcony jest w Cieszynie, ogłosili konkurs na opracowanie znaku graficznego filmu. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego.

Twórcy filmu "Wszystkie kobiety Mateusza", który kręcony jest w Cieszynie, ogłosili konkurs na opracowanie znaku graficznego filmu. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego.
- Zależy nam na tym, żeby film powstał przy udziale jak największej ilości osób z Cieszyna i całego Śląska Cieszyńskiego. Za tydzień przyjeżdżamy na kolejne zdjęcia i chcieliśmy z tej okazji zorganizować właśnie ten konkurs - informuje Witold Bereś, producent filmu.
To nie wszystko - twórcy filmu szykują dla mieszkańców Cieszyna i okolic jeszcze kilka niespodzianek. Część z nich ujawnią podczas konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek, 12 kwietnia. - Mogę tylko powiedzieć, że jedna z niespodzianek związana jest z muzyką - mówi tajemniczo Bereś. 
W konkursie na opracowanie znaku graficznego filmu wygrać można 300 złotych, choć bardziej obiecująco brzmi propozycja współpracy przy opracowaniu pozostałych materiałów graficznych do filmu. - Zależy nam na tym, żeby twórca znaku graficznego związany był ze Śląskiem Cieszyńskim, bo i film jest zupełnie cieszyński – przyznaje Witold Bereś. 
PISALIŚMY: Cieszyn: Pierwszy tydzień na planie filmu "Wszystkie kobiety Mateusza"
Regulamin konkursu:
Organizatorzy: Bereś&Baron Media Productionc
 
Cel: wyłonienie najlepszego znaku graficznego przedstawiającego tytuł filmu "Wszystkie kobiety Mateusza"
 
Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten będzie wykorzystywany na plakatach i w materiałach reklamowych przez firmę Bereś&Baron Media Productions oraz przez firmy związane z promocją i dystrybucją filmu "Wszystkie kobiety Mateusza". 
 
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter regionalny i jest adresowany do młodych twórców, studentów wyższych szkół artystycznych oraz artystów plastyków zamieszkałych na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
 
2. Główną nagrodą jest 300 złotych oraz możliwość współpracy w dalszym ciągu prac dotyczących filmu.
 
3. Na konkurs można nadesłać od 1 do 3 projektów. Projekty należy wysłać mailem jako pliki: AI (Adobe Ilustrator) lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), CMYK. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Adres mailowy na który należy wysyłać projekty: andrzej@andromedia.com.pl
  
4. Znak powinien zawierać tytuł filmu: "Wszystkie kobiety Mateusza" i stylistyką pasować do strony internetowej www.wszystkiekobietymateusza.pl.
 
5. Projekty należy wysyłać do dnia 10 kwietnia 2011 roku. 
  
6. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu znak graficzny staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie
 
7. Oceny projektów i podziału nagród dokona powołane przez organizatora Jury. 
 
8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. znak graficzny zostanie ogłoszona w prasie i na stronie internetowej www.wszystkiekobietymateusza.pl do dnia 15 kwietnia b.r.

 

- Zależy nam na tym, żeby film powstał przy udziale jak największej ilości osób z Cieszyna i całego Śląska Cieszyńskiego. Za tydzień przyjeżdżamy na kolejne zdjęcia i chcieliśmy z tej okazji zorganizować właśnie ten konkurs - informuje Witold Bereś, producent filmu.

 

To nie wszystko - twórcy filmu szykują dla mieszkańców Cieszyna i okolic jeszcze kilka niespodzianek. Część z nich ujawnią podczas konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek, 12 kwietnia. - Mogę tylko powiedzieć, że jedna z niespodzianek związana jest z muzyką - mówi tajemniczo Bereś. 

 

W konkursie na opracowanie znaku graficznego filmu wygrać można 300 złotych, choć bardziej obiecująco brzmi propozycja współpracy przy opracowaniu pozostałych materiałów graficznych do filmu. - Zależy nam na tym, żeby twórca znaku graficznego związany był ze Śląskiem Cieszyńskim, bo i film jest zupełnie cieszyński – przyznaje Witold Bereś. 

 

PISALIŚMY: Cieszyn: Pierwszy tydzień na planie filmu "Wszystkie kobiety Mateusza"

 

Regulamin konkursu:

 

Organizatorzy: Bereś&Baron Media Productionc

 

Cel: wyłonienie najlepszego znaku graficznego przedstawiającego tytuł filmu "Wszystkie kobiety Mateusza"

 

Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten będzie wykorzystywany na plakatach i w materiałach reklamowych przez firmę Bereś&Baron Media Productions oraz przez firmy związane z promocją i dystrybucją filmu "Wszystkie kobiety Mateusza". 

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter regionalny i jest adresowany do młodych twórców, studentów wyższych szkół artystycznych oraz artystów plastyków zamieszkałych na terenie Śląska Cieszyńskiego. 

 

2. Główną nagrodą jest 300 złotych oraz możliwość współpracy w dalszym ciągu prac dotyczących filmu.

 

3. Na konkurs można nadesłać od 1 do 3 projektów. Projekty należy wysłać mailem jako pliki: AI (Adobe Ilustrator) lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), CMYK. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Adres mailowy na który należy wysyłać projekty: andrzej@andromedia.com.pl

 

4. Znak powinien zawierać tytuł filmu: "Wszystkie kobiety Mateusza" i stylistyką pasować do strony internetowej www.wszystkiekobietymateusza.pl.

 

5. Projekty należy wysyłać do dnia 10 kwietnia 2011 roku. 

 

6. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu znak graficzny staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie

 

7. Oceny projektów i podziału nagród dokona powołane przez organizatora Jury. 

 

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. znak graficzny zostanie ogłoszona w prasie i na stronie internetowej www.wszystkiekobietymateusza.pl do dnia 15 kwietnia b.r.